Certyfikaty

[Rozmiar: 3379 bajtów] [Rozmiar: 3379 bajtów]
Certyfikat kompetencji zawodowych w międzynarodowym transporcie drogowym osób. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie turystyki.
[Rozmiar: 3379 bajtów] [Rozmiar: 3379 bajtów]
Zaświadczenie o wpisie do rejestru organizatorów turystyki. Licencja na wykonywanie międzynarodowego transportu.
[Rozmiar: 3379 bajtów]
Licencja na wykonywanie
międzynarodowego transportu osób.