Kontakt

Biuro Usług Przewozowo – Turystycznych CIESZYNIANKA Jerzy Wojtyła

ADRES: 43-440 Goleszów, ul. Brzozowa 22
TELEFONY: 33 852 7448, 33 852 7742, 609 048 122, 607 869 130
FAX: 33 852 7448
E-MAIL: cieszynianka@poczta.wp.pl
NIP: 548-104-78-96
REGON: 008192074
KONTO: ING BANK ŚLĄSKI S.A. O/Ustroń 25 1050 1096 1000 0001 0370 2205

Zezwolenie na działalność Organizatora i Pośrednika Turystycznego: Nr 479 (woj. śląskie)